banooara_com

جستجو

   طرح تاتو روی گودی کمر

   طرح تاتو روی گودی کمر

   با استفاده از دستگاه تاتو و رنگ تاتو، طراحی های زیبا و منحصر به فردی بر روی بدن اعمال می گردد، البته ریموور تاتو جز دیگری از وسیله های مورد نیاز تاتو بوده که در صورت نیاز، طرح ثبت شده توسط آن پاک خواهد شد.

   اغلب نقاط بدن محل مناسبی برای انجام عملیات تاتو می باشند؛ بعضی از افراد گمان می کنند که تاتو تنها بر عضو هایی چون صورت، ناحیه های مختلف پا و همین طور نقاط مختلف دست انجام می شود؛ لازم به ذکر است به طور تقریبی بر تمامی عضو های بدن عملیات تاتو صورت گرفته است. از این رو طرح های بسیاری طراحی شده اند که برخی از آن ها برای عضو های مشخص تاتو زده می شوند؛ البته شایان ذکر است که هر طرح از تاتو می تواند بر هر عضوی تاتو زده شود ولی برخی طرح ها بر عضو انتخابی از جذابیت بیش تری برخوردار خواهند شد.

   جالب است بدانید که هر یک از این طرح ها بر روی هر عضوی، معنی های مختلفی را در بر می گیرند. یکی از عضو هایی که تاتو بر آن انجام می شود، گودی کمر می باشد. طرح های گوناگونی چون پروانه، شاخه گل، پرنده، بال فرشته، ریسه ی گل، جمله یا عبارت های مختلف با زبان های فارسی، ترکیه ای، انگیلیسی، چینی و ... با فونت های متنوع، طرح شکوفه، طرح ضربان قلب، طرح اژدها و ... از جمله طرح های منتخب برای گودی کمر می باشند.

   معنی های برخی از طرح های تاتو ذکر شده عبارت اند از:

   پروانه: تاتوی پروانه بر بدن، نماد و نشان رهایی بوده است. افزون بر آن مشاهده ی این طرح بر گودی کمر و همچنین سایر عضو ها، به معنی دگرگونی و قشنگی می باشد.

   اژدها: این طرح تاتو جز آن دسته از طرح هایی بوده که دارای معانی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اژدها بر کمر یا قسمت گودی آن، نشانی از مراقبت از حس های مادران می باشد.

   بال فرشته: بال های یک فرشته طرحی است که مورد قبول هر فردی از هر دین و مذهبی قرار می گیرد که معمولا در قسمت پشت بدن یعنی کمر و سایر نواحی آن، در سایز های بزرگ تاتو زده می شود. یکی از معنی های این طرح بر گودی کمر بانوان، رهایی بوده که میل بانوان به آن را نشان می دهد.

   انصراف از نظر
   فیلترها
   Sort
   display