جستجو
ماشین عروس کرایه ای
ماشین عروس کرایه ای

بسیاری از عروس خانم ها در زمان مجردی خود به تک تک بخش های عروسی شان فکر می کنند و درباره آن رویا بافی می کنند رویاهایی که اکثرا به حقیقت نمی پیوندد چرا که از دنیای واقعی فاصله زیادی دارد.

تزئین ماشین عروس
تزئین ماشین عروس

امروزه آرزوی دخترها از کالسکه و اسب سفید به ماشین های مدل بالا تغییر کرده است. تزئین ماشین عروس معمولا جزء مراحل آخریست که عروس و داماد به سراغ آن می روند. در هر گل فروشی نمونه ای از عکس ها و فیلم ها به آنها نشان داده می شود تا از میان نمونه ها بتوانند مدلی را انتخاب نمایند. اما باید در انتخاب ماشین عروس و گل آرایی ان برخی نکات را مد نظر بگیرید تا استرس شما در هنگام عروسی زیاد نباشد.

فیلترها
Sort
display